HomeLunchboxLunchbox shawarma de boeuf

Lunchbox shawarma de boeuf

CHF18.50

Product Description

Sandwich shawarma + 3 mezzés froids + demi-pain libanais

Category: